Investering aanvragen

BIO verstrekt op maat gesneden financiële oplossingen voor ondernemers, bedrijven in de financiële sector en private infrastructuurprojecten, gecombineerd met ondersteunende programma's voor capaciteitsuitbouw.

Investering aanvragen

BIO helpt bedrijven zich te ontwikkelen, en introduceert tegelijkertijd ecologische, sociale en bestuursnormen die bijkomende investeringsbronnen aantrekken.

Ze gebruikt hiervoor diverse financiële instrumenten, waaronder eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, leningen en garanties.

Investeringen kunnen gedaan worden in lokale valuta, wat de risico's verbonden aan wisselkoersschommelingen voor klantondernemingen wegneemt.

Elke aanvraag moet vergezeld zijn van een bedrijfsplan dat het volgende omvat:

  • Een omschrijving van het zakelijke concept
  • Een presentatie van de producten, klanten, concurrenten, leveranciers en het managementteam
  • Een investeringsplan en voorlopig financieringsplan
  • Winstgevendheidsprognoses
  • Voor bestaande bedrijven, de financiële geschiedenis van minstens drie jaar

Uitgesloten projecten

Afdelingen

Om organisatorische redenen verdeelt BIO haar investeringen in vier categorieën:

  • Fondsen
  • Financiële instellingen
  • Ondernemingen
  • Infrastructuur

Daarnaast worden alle subsidies verzorgd door ons Business Development Support Fund.

Infrastructuur

Infrastructuur

Voldoende toegang tot energie-, water-, telecom- en transportinfrastructuur is een basisdienstverlening aan de bevolking. Een stabiele infrastructuur ook noodzakelijk voor economische groei en een duurzame privésector.

Meer informatie
Financiële instellingen

Financiële instellingen

Een van de belangrijkste doelstellingen van BIO is het verbeteren van de toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote bedrijven (mkmo's). Op die manier versterkt BIO ondernemers en draagt ze bij tot lokale economische groei.

Meer informatie
Investeringsbedrijven en -fondsen

Investeringsbedrijven en -fondsen

Fondsinvesteringen zijn ideaal om een gediversifieerd portfolio uit te bouwen, om ondernemers op lange termijn van kapitaal te voorzien en om het bedrijfsmodel van de betrokken kmo's te versterken.

Meer informatie
Ondernemingen

Ondernemingen

Kmo's zijn van cruciaal belang voor de economische groei in ontwikkelingslanden. Ze creëren banen en zijn daarom belangrijke spelers in de strijd tegen armoede. Ook zijn ze onmisbaar voor het verspreiden van expertise en het versterken van de sociale samenhang, doordat ze lokale waardeketens ontwikkelen en overheidsinkomsten verhogen.

Meer informatie
Workshop-cambodia-7814_CMYK

Business Development Support Fund

Bedrijven willen groeien en zich ontwikkelen om jobs te creëren en expertise uit te bouwen. Dit vereist op maat gesneden investeringen maar ook de juiste vaardigheden en knowhow.

Het Business Development Support Fund zorgt ervoor dat bedrijven hun competitiviteit en duurzame handelspraktijken kunnen verbeteren, door het aanbieden van subsidies en het cofinancieren van technische assistentie, haalbaarheidsstudies en investeringsondersteuning voor innovatieve kmo's.

Niet zeker waar uw project precies onder valt?