Klachtenmechanisme

Het klachtenmechanisme van BIO is een burgergeoriënteerd verantwoordingssysteem dat klachten en schadeclaims behandelt van personen die mogelijk of daadwerkelijk getroffen zijn door projecten die BIO financiert. Dit bevordert een inclusievere en duurzamere ontwikkeling, en geeft een stem aan partijen die impact ondervinden van projecten.

Klachtenmechanisme

Het klachtenmechanisme maakt deel uit van de bredere dialoog met gemeenschappen en stakeholders en wordt effectief ingevoerd en onderhouden als deel van BIO's maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf.

Het klachtenmechanisme is een essentieel controle-instrument om risico's en impact te beheren. Dit gebeurt op een gestructureerde manier en permanente basis.

BIO’s klantenmechanisme erkent alle ontvangen klachten en houdt de indieners van de klacht op de hoogte van de procedure. De identiteit van de indiener van de klacht blijft strikt vertrouwelijk.

Klachten zijn ontvankelijk wanneer ze in een van deze twee hoofdcategorieën vallen:

Milieu- en sociale aangelegenheden:

Materiële nadelige effecten met betrekking tot milieu- en sociale aangelegenheden: werk en werkomstandigheden, efficiënt gebruik van grondstoffen, vervuiling, enz.

Bestuur en zakelijke integriteit:

Niet-naleving van juridische voorschriften en afwijkingen van goede praktijken met betrekking tot witwassen van geld, fraude, corruptie, omkoping enz.

Dien een officiële klacht in

Uw gegevens

Optioneel
Optioneel
Optioneel

Details van het voorval

Optioneel
Optioneel
Optioneel
De volledige grootte moet beperkt zijn tot 2 MB

Contactpersoon

Vincent Lheureux

Vincent Lheureux

Senior Internal Auditor

Het beheer van BIO's klachtenmechanisme is toegekend aan BIO's interne auditeur om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan te waarborgen.

BIO's interne auditeur rapporteert rechtstreeks aan het Auditcomité en de Raad van Bestuur. Meer details over het bestuur van BIO vindt u hier.