Onze impact

BIO investeert rechtstreeks en onrechtstreeks in kmo's in ontwikkelingslanden en levert een structurele bijdrage aan de socio-economische groei van de gastlanden.

Onze impact

Rapport rond duurzaamheid en ontwikkeling 2021

Duurzaamheid en ontwikkeling zijn BIO's hoofdmissie en belangrijkste mandaat.

Dit rapport toont onze aandeelhouder, de Belgische bevolking en iedereen betrokken in internationale solidariteit waar en hoe BIO het geld van de belastingbetaler investeert en de levens van mensen probeert te verbeteren. Dit rapport geeft de bevolking de mogelijkheid een blik te werpen op de impact- en effectvraagstukken, op BIO's engagement om beste praktijken te promoten om de weg vrij te maken voor een betere toekomst en op haar bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart leven.

Meer informatie
BIO's ontwikkelingsdoelstellingen

BIO's ontwikkelingsdoelstellingen

Om de ontwikkelingslogica van elke investering te structureren en te documenteren, maakt BIO gebruik van een instrument voor ex-ante ontwikkelingsevaluatie. Hiermee beoordelen we hoe de investering scoort op BIO's ontwikkelingsdoelstellingen (BOD's).

Meer informatie
Milieu- en sociaal beheer

Milieu- en sociaal beheer

BIO streeft naar een positieve impact op de plaatselijke gemeenschappen waar ze investeert, inclusief degelijke en veilige werkomstandigheden, respect voor mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Investeringen kunnen positieve resultaten teweeg brengen maar - indien niet goed beheerd - kunnen ze ook negatieve ecologische en sociale effecten hebben.

Meer informatie
Onze ecologische voetafdruk

Onze ecologische voetafdruk

Elk jaar berekent een onafhankelijke consultant BIO's eigen CO2-uitstoot (kantoorverwarming, vliegtuigreizen, papiergebruik etc.).

Meer informatie
Gender

Gender

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking beschouwt gendergelijkheid als een kwestie van fundamentele mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en integreert deze als een transversaal thema in haar beleid, strategieën en acties.

Meer informatie
Digitaal onderzoek

Digitaal onderzoek

BIO heeft een uitgebreide screening uitgevoerd van haar financiële instellingen rond de strategische prioriteiten en uitdagingen wat betreft digitalisering.

Meer informatie
Veranderingstheorie

Veranderingstheorie

De veranderingstheorie voorziet een uitgebreide omschrijving van BIO’s bijdrage aan de Agenda 2030.

Meer informatie
Bedrijfsprincipes voor impactbeheer - Openbaarmaking

Bedrijfsprincipes voor impactbeheer - Openbaarmaking

Hierbij bevestigt BIO dat ze de bedrijfsprincipes voor impactbeheer heeft ondertekend en ze naleeft.

Meer informatie
Externe evaluatie

Externe evaluatie

BIO geeft elk jaar opdracht voor een externe evaluatie van minstens vijf van haar lopende of voltooide investeringsprojecten om inzicht te krijgen in de ontwikkelingseffecten en doeltreffendheid van die investeringen en om de conclusies op te nemen in haar werk. U vindt de samenvattingen en de reacties van de directie op de rapporten hier.

Meer informatie