Missie

De missie van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een sterke privésector in ontwikkelingslanden en opkomende landen, zodat zij toegang krijgen tot groei en duurzame ontwikkeling in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Waarden van BIO

Openheid van geest

We staan open voor de wereld, voor nieuwe projecten en ideeën; we waarderen diversiteit.

Verantwoordelijkheid

We leggen rekenschap af voor alles wat we doen; we houden onze beloftes en leveren uitmuntendheid af.

Vastberadenheid

We willen onze ambities realiseren, innovatieve oplossingen aandragen, doortastend durven zijn en het initiatief nemen.

Duurzaamheid

We willen waarde creëren die door al onze stakeholders wordt gedeeld, een samenwerking op lange termijn ontwikkelen en blijvende resultaten bereiken.

Liaisonbureaus

Liaisonbureaus

Om een betere geografische spreiding te hebben en onze bronnen voor nieuwe projecten te versterken, heeft BIO liaisonbureaus geopend voor Oost- en West-Afrika.

Meer informatie
Jaarrapport

Jaarrapport

Hier kan je de jaarrapporten van BIO downloaden

Meer informatie