Privacy- en cookiebeleid

Uw privacy is belangrijk voor BIO. Daarom verstrekken we graag dit privacybeleid om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot de verzameling en het gebruik van informatie over bezoekers van onze website. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

BIO verwerkt persoonsgegevens die verzameld worden via de website in gegevensbestanden die in het bezit zijn van BIO, de beheerder van de gegevensbestanden. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt voor interne informatieve en administratieve doeleinden. De gegevens worden ook gebruikt om verzoeken te beheren die BIO krijgt via de website, in het bijzonder met betrekking tot cv's en informatieverzoeken die BIO ontvangt. Verder zal BIO de gegevens gebruiken om de gebruikers op de hoogte te houden van haar activiteiten en nieuws, door middel van nieuwsbrieven, jaarverslagen en persberichten.

Als u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, gelieve BIO hiervan op de hoogte te brengen via info@bio-invest.be.

Ondernemers die op zoek zijn naar financiering kunnen een verzoek sturen via de website. Als er persoonsgegevens verstrekt worden, worden deze gebruikt in de mate die nodig is om het investeringsvoorstel te beoordelen en de opvolging van projecten te garanderen.

De gegevens zullen niet gebruikt worden voor rechtstreekse marketingacties en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit vereist wordt door de wet of de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven.

Ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en de correctie ervan te verzoeken, door een e-mail te sturen naar info@bio-invest.be.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders gespecificeerd zijn de informatie, publicaties, gegevens en ander materiaal die verstrekt worden op de website eigendom van BIO en haar informatieverstrekkers en worden deze beschermd door auteursrechten. Gebruik, overdracht, verkoop, publicatie, verspreiding, wijziging of reproductie van deze informatie, publicaties, gegevens en ander materiaal mogen alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BIO (of van BIO's informatieverstrekker).

Informatie

BIO doet redelijke inspanningen om juiste informatie te verstrekken op de website en deze informatie regelmatig bij te werken. BIO neemt echter geen enkele aansprakelijkheid of garanties aan, expliciet dan wel impliciet, van eender welke aard, voor de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die een gebruiker van de website lijdt ten gevolge van een onjuistheid in de informatie, behalve als die schade veroorzaakt is door grote nalatigheid of opzettelijk wangedrag van BIO. BIO is niet aansprakelijk voor pannes, onderbrekingen of constructiefouten van de website.

BIO behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen aan de website.

Cookies

(bron: Wikipedia)

Een cookie, ook gekend als een HTTP-cookie, internetcookie of browsercookie is gewoonlijk een klein gegevensbestandje dat verstuurd wordt van een website en opgeslagen wordt in de webbrowser van een gebruiker terwijl deze een website bezoekt. Wanneer de gebruiker in de toekomst dezelfde website bezoekt, kan de website de in het cookie opgeslagen gegevens weer ophalen om informatie te krijgen over de eerdere activiteit van de gebruiker.

Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme waardoor websites zich de toestand van de website of de activiteit van de gebruiker in het verleden kunnen herinneren. Dit kan het klikken op bepaalde knoppen omvatten, alsook inloggen of een overzicht van welke pagina's maanden of jaren geleden door de gebruiker bezocht werden.

Links

Voor uw gemak hebben we voor links naar bepaalde externe websites gezorgd. Als u ervoor kiest een externe website te bezoeken, gelieve er dan op te letten dat het privacybeleid van die derde, en niet dat van BIO, uw activiteiten en alle informatie die u vrijgeeft tijdens het bezoeken van de externe website regelt.

BIO is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door deze websites verstrekte informatie.

Google Analytics

BIO maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om BIO te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) zal doorgestuurd worden naar en opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor BIO en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorsturen naar derden, wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer deze derden die informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan om het even welke gegevens waarover Google beschikt. Google en al zijn dochterbedrijven, zoals Google Analytics, respecteren de Veiligehavenprivacybeginselen en volgen het Veiligehavenprogramma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Socialemediaknoppen

We verstrekken op onze website knoppen waarmee u een webpagina kunt delen op sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Deze knoppen werken door middel van een code die het bedrijf van het respectievelijke sociale netwerk bezit. Deze code zal een cookie op uw harde schijf plaatsen. We hebben geen controle over deze code of cookie en verwijzen u dus door naar hun beleid (dat regelmatig verandert).

Echter, voor zover wij weten, is de door deze cookies verzamelde informatie anoniem, of wordt anoniem gemaakt, en wordt doorgestuurd naar de respectievelijke gebruiker van het cookie. De meeste grote sociale netwerken zoals Twitter en Facebook hebben verklaard dat ze de Veiligehavenprivacybeginselen respecteren en het Veiligehavenprogramma van het Amerikaanse ministerie van Handel volgen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om de gegevens die verzameld werden via cookies en die door BIO op uw harde schijf geplaatst zijn te bekijken, als deze gegevens direct verband houden met uw individuele persoonsgegevens. Om misbruik van dit recht te voorkomen vragen we u zich op adequate wijze te identificeren en het(de) cookie(s) waarover u wenst geïnformeerd te worden, toe te voegen aan uw e-mail, die gestuurd moet worden naar info@bio-invest.be.

Recht op weigering en wissing

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Gelieve er wel op te letten dat, als u dit doet, u de volledige functies van deze website misschien niet zult kunnen gebruiken. U kunt meer informatie vinden over hoe u uw cookie-instellingen beheert in de hulpfunctie van uw browser.

Wijzigingen in het beleid

BIO behoudt zicht het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en zal eventuele revisies publiceren op deze website. Als u deze website blijft gebruiken, bent u gebonden aan het op dat moment geldende privacybeleid.

Meer informatie over cookies

Geldend recht en jurisdictie

De algemene gebruiksvoorwaarden van de website worden geregeld door de Belgische wetgeving. In het geval van een geschil tussen een gebruiker en BIO met betrekking tot het gebruik van de website zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel die exclusieve jurisdictie hebben.