SDG Frontier Fund

De doelstelling van het fonds is om een aantrekkelijk financieel rendement te realiseren in combinatie met een hoge ontwikkelingsimpact.

SDG Frontier Fund
SDGFF Vf 01

Op 10 maart 2020 vond de eerste closing van het SDG Frontier Fund plaats voor een bedrag van 25,3 miljoen euro, dankzij de deelname van negen Belgische privé-investeerders samen met BIO.

Na deze succesvolle eerste closing, is SDG Frontier Fund nog op zoek naar investeerders om de beoogde 50 miljoen euro te bereiken.

Voor meer informatie, contacteer:

  • An-Heleen De Greef, SDG Frontier Fund Project Officer
  • Eric Van den Bosch, Senior Investment Officer
  • E-mail: SDGFrontierFund@bio-invest.be


Kernfeiten

Concept van het fonds

  • Een zelfstandig beheerd private equity dakfonds van beperkte duur, gericht op kmo's in verschillende sectoren van frontiermarkten in Afrika en Azië. Het doel van het fonds is het bevorderen van jobcreatie en duurzame economische groei.
  • Het SDG Frontier Fund streeft naar een deelname in 5 tot 12 fondsen en zal enkel investeren in fondsen waar BIO in geïnvesteerd heeft.
  • Middle and back-office diensten worden verleend door BIO.

Investeringsstrategie

De impact en evaluatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen even belangrijk zijn als de financiële doelstellingen.

Risicobeheer

  • De risico's worden beperkt door de dakfondsstructuur die een brede diversificatie biedt in 50 tot 180 kmo's verspreid over verschillende sectoren en landen.
  • Co-investeringen met BIO

Covid-19

Veel kmo's in Afrika en Azië zullen na de crisis nood hebben aan kapitaal. Dit zal meer dan ooit kansen bieden om langetermijninvesteringen te doen met een aantrekkelijk rendement op lange termijn en een ongekende ontwikkelingsimpact. SDG FF zal uitsluitend investeren in geselecteerde fondsen die zich in de opstartfase bevinden, met de middelen om te investeren in kwaliteitsbedrijven die financiering nodig hebben.

5grid2

Investeerders

In de eerste closing werkte het SDG Frontier Fund samen met negen institutionele en private investeerders, onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, King Baudouin Foundation, Volksvermogen, vdk bank, verschillende familiekantoren, en BIO.

E_2016_SDG_Poster_all_sizes_without_UN_emblem_Letter

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn een oproep tot actie aan alle landen - arme, rijke en middeninkomenslanden - om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen. Ze erkennen dat het uitroeien van armoede gepaard moet gaan met strategieën die economische groei creëren en die inspelen op een aantal sociale behoeften zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid, en tegelijk de klimaatverandering en de milieubescherming aanpakken.

Huidige investeringen

African Rivers Fund III

African Rivers Fund III

The SDG Frontier Fund has invested EUR 1.5 M in equity in the African Rivers Fund III, an SME fund active in Central and Eastern Africa.

Meer informatie
Ascent Rift Valley Fund II

Ascent Rift Valley Fund II

BIO has invested USD 7 M in equity in Ascent Rift Valley Fund II, an SME Fund targeting fast-growing SMEs in Eastern Africa.

Meer informatie
Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund

Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund

BIO has invested USD 10 M in equity in Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund, a private-equity fund focused on Vietnam.

Meer informatie
South Asia Growth Fund II

South Asia Growth Fund II

BIO has invested USD 10 M in equity in South Asia Growth Fund II, an India-based PE fund.

Meer informatie